3

۳ نظر:

  1. این حرف من را یاد ِ فصلی که سلیمان نبی در کتاب جامعه نوشته است انداخت. آنجا که می‌گوید:
    در علم نیز بیهودگی بود، چندان که در جهل

    پاسخحذف
  2. و ایکس هایی که هیچ وقت جواب نداشتند

    پاسخحذف