13

۱ نظر:

  1. فوق العاده ست. بارها چشم هایم را بستم و دوباره نگاه کردم. باورم نمی شود این پیوند بین تصویر و متن! مانده ام در این شاهکار و غرق لذت ام! 

    پاسخحذف